Đạp Xe Xuyên Việt – Ngày 6: PHAN RÍ CỬA – PHAN RANG | OMW S2E6