Đạp Xe Xuyên Việt – Ngày 3: LONG KHÁNH – NGÃ BA 46 | OMW S2E3